กล่องความสุข

กล่องความสุข

วิธีง่ายๆ
งานวิจัยหลายชิ้นที่ขี้ให้เห็นว่า สมองมีการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน (Endorphine) ที่เรียกกันว่า"สารแห่งความสุข" ออกมาในขณะที่กำลังทำสมาธิ มนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถเปิด"กล่องความสุข" ได้ด้วยตนวิธีง่ายๆเอง ด้วย คือ ทำสมาธิ จนกระทั่งใจหยุด ใจนิ่ง
ความสุข

จากนั้นเขาก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการ แตกต่างไปจากความเพลิดเพลินที่มัก เข้าใจกันไปว่า คือ ความสุข