วิธีรักษาใจให้อยู่เหนืออารมณ์

วิธีรักษาใจให้อยู่เหนืออารมณ์

จิตใจหวั่นไหว
ในแต่ละวันของการดำเนินชีวิต หลายครั้งเราไม่อาจเลี่ยงที่จะเจอะเจอกับปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการขึ้นลงของจิตใจ ซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะดีหรือร้าย ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้สภาพจิตใจกระเพื่อมหวั่นไหวได้ทั้งสิ้น นานเท่าไหร่แล้วที่สภาพใจเราต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเช่นนี้เคยบ้างไหม ที่รู้สึกเหนื่อยล้า และต้องถามตัวเองบ่อย ครั้งว่าใจเราเป็นอะไรไปอีกหรือ
ใจที่สงบ

แต่สำหรับชีวิตของผู้ที่นั่งสมาธิบ่อยๆแล้ว จะไม่ยอมให้จิตใจของเขาถูกกำหนดได้โดยสภาพแวดล้อม ใจเขาจะอยู่เหนือสภาพแวดล้อม และยังสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะใจที่สงบจะกำหนดสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดเข้ามาในชีวิตก็ตาม ใจจะยังคงสงบนิ่ง