ปฎิทินคอร์สออนไลน์

คอร์สสมาธิออนไลน์ 7 วัน

คอร์สสมาธิออนไลน์ 7 วัน

กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 33

25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567

เวลา 20.00 – 21.30 น.

เรียนผ่านแอป Zoom หรือ youtube

คลิกสมัคร เรียนฟรี
คอร์สสมาธิ Onsite  3 วัน

คอร์สสมาธิ Onsite 3 วัน

กลั่นใจให้เป็นสุข  ปี 2567

ณ บ้านเรือนแก้ว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

หลักสูตรคนใหม่ 3 วัน ปฏิบัติธรรมฟรี

ลงทะเบียน ปฏิบัติธรรมฟรี
คอร์สสมาธิ Onsite 7 วัน

คอร์สสมาธิ Onsite 7 วัน

กลั่นใจให้เป็นสุข Onsite

คอร์สสมาธิ 7 วัน ประจำปี 2567

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่  โคราช

หลักสูตร 7 วันเรียนฟรี

ลงทะเบียนจองล่วงหน้า
คอร์สสมาธิ Onsite 3 วัน

คอร์สสมาธิ Onsite 3 วัน

กลั่นใจให้เป็นสุข

วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์

คลิกลงทะเบียน

คอร์สสมาธิ Onsite จัดในพื้นที่เขาใหญ่

คอร์สสมาธิ Onsite เขาใหญ่ 7 วัน

คอร์สสมาธิ Onsite เขาใหญ่ 7 วัน

กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 4

24 – 30 มีนาคม พ.ศ.2567

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

หลักสูตร 7 วันเรียนฟรี

คลิกลงทะเบียน ล่วงหน้า เรียนฟรี
คอร์สสมาธิ Onsite เขาใหญ่ 7 วัน

คอร์สสมาธิ Onsite เขาใหญ่ 7 วัน

กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 5

23 – 29 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

หลักสูตร 7 วันเรียนฟรี

คลิกลงทะเบียน ล่วงหน้า เรียนฟรี
คอร์สสมาธิ Onsite เขาใหญ่ 7 วัน

คอร์สสมาธิ Onsite เขาใหญ่ 7 วัน

กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 6

24 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

หลักสูตร 7 วันเรียนฟรี

คลิกลงทะเบียน ล่วงหน้า เรียนฟรี