มกราคม

22ม.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 6เสาร์ที่ 22 ม.ค.65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

29ม.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 7เสาร์ที่ 29 ม.ค.65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

กุมภาพันธ์

05ก.พ.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 8เสาร์ที่ 5 ก.พ. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

12ก.พ.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 9เสาร์ที่ 12 ก.พ. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

19ก.พ.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 10เสาร์ที่ 19 ก.พ. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

20ก.พ.(ก.พ. 20)20:0026(ก.พ. 26)21:30กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 1120 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 20.00 - 21.30 น.

มีนาคม

05มี.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 11เสาร์ที่ 5 มี.ค. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

12มี.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 12เสาร์ที่ 12 มี.ค. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

19มี.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 13เสาร์ที่ 19 มี.ค. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

20มี.ค.(มี.ค. 20)20:0026(มี.ค. 26)21:30กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 1220 - 26 มีนาคม 2565 เวลา 20.00 - 21.30 น.

เมษายน

02เม.ย.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 14เสาร์ที่ 2 เม.ย. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

09เม.ย.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 15เสาร์ที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

16เม.ย.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 16เสาร์ที่ 16 เม.ย. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

23เม.ย.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 17เสาร์ที่ 23 เม.ย. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

24เม.ย.(เม.ย. 24)20:0030(เม.ย. 30)21:30กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 1324 - 30 เมษายน 2565 เวลา 20.00 - 21.30 น.

พฤษภาคม

07พ.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 18เสาร์ที่ 7 พ.ค. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

14พ.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 19เสาร์ที่ 14 พ.ค. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

21พ.ค.20:0021:00กลั่นใจให้เป็นสุข Special1 ชั่วโมงแห่งความสุข ครั้งที่ 20เสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 เวลา 20.00 - 21.00 น.

22พ.ค.(พ.ค. 22)20:0028(พ.ค. 28)21:30กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 14