Category เคล็ดลับความสุข

ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน สมาธิเป็นสะพานเชื่อมใจ สำหรับแสวงจุดร่วมและสมานจุดต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อนำไปสู่ความสุขภายในและสันติภาพภายนอกของทุกๆ คน เมื่อใดที่มนุษย์เข้าถึงแหล่งแห่งสันติสุขภายในความรู้สึกโกรธแค้น เป็นศัตรู และความเศร้าโศก จะล่มสลายและถูกแทนที่ด้วยความรักและความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน สันติภาพโลก ที่ทุกคนเรียกร้องแสวงหา จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากมนุษย์ยังไม่ชนะสงครามภายในใจตน

ความสุขที่เป็นอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ความสุขที่เป็นอยู่ได้ด้วยตัวเอง โชคดีที่มนุษย์ทุกคน เกิดมาพร้อมกับความสามารถอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ การเป็นโรงงานผลิตความสุขได้ด้วยตัวเอง ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น หรือสิ่งภายนอกใดๆ มาทำให้เกิดขึ้น เป็นความสุขที่เป็นอิสระล้วนๆ มีอำนาจเหนือสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอก แหล่งกำเนิดของความสุขที่ว่านี้ มีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุกๆ คนและสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่ง อยู่ภายในตัว

กล่องความสุข

กล่องความสุข วิธีง่ายๆ งานวิจัยหลายชิ้นที่ขี้ให้เห็นว่า สมองมีการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน (Endorphine) ที่เรียกกันว่า”สารแห่งความสุข” ออกมาในขณะที่กำลังทำสมาธิ มนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถเปิด”กล่องความสุข” ได้ด้วยตนวิธีง่ายๆเอง ด้วย คือ ทำสมาธิ จนกระทั่งใจหยุด ใจนิ่ง ความสุข จากนั้นเขาก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการ แตกต่างไปจากความเพลิดเพลินที่มัก เข้าใจกันไปว่า คือ ความสุข

วิธีเพิ่มพลังใจง่ายๆ

วิธีเพิ่มพลังใจง่ายๆ ใจที่มีคุณภาพ ในการรับรู้เรื่องต่างๆ ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดี ก็จะมีวิธีการทำให้เรื่องนั้นดียิ่งขึ้นได้อีก ถ้าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องร้าย ก็จะมีใจสงบนิ่ง แล้วค่อยๆ แก้ปัญหาไปได้อย่างสุขุม แต่การที่จะทำอย่างนี้ได้ ต้องอาศัยใจที่มีคุณภาพ ซึ่งใจที่มีคุณภาพนั้น เกิดจากการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ เพราะการนั่งสมาธิสม่ำเสมอ เป็นการทำให้สภาวะจิตใจถูกจัดระเบียบ หนักแน่น อยู่เหนืออารมณ์ ถ้าเรานั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ เราจะสามารถอยู่เหนืออารมณ์ และควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ แล้วอะไรๆหลายๆ อย่าง ก็จะดีขึ้นมาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ชาวโลกตื่นตัวนั่งสมาธิ

ชาวโลกตื่นตัวนั่งสมาธิ นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ ด้วยประโยชน์อันมากมายของสมาธิ ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพากันตื่นตัว ฝึกนั่งสมาธิกันมากขึ้น ดังเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีคนนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอถึงสิบล้านคน นักเรียนจำนวนมากนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนทุกเช้า นักกฎหมาย นักธุรกิจ คนทำงานสาขาอาชีพต่างๆ นั่งสมาธิตามที่หน่วยงานของตนจัดให้นั่งอย่างสม่ำเสมอ จิตใจผ่อนคลาย พวกเขาให้เหตุผลว่า ที่ชอบนั่งสมาธิ เพราะสมาธิทำให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สดชื่น แจ่มใส ขจัดความขัดแย้งในจิตใจ มีความสุขมากขึ้น พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม และดูมีอำนาจมากขึ้น ทำให้มีสติรู้ตัวมากขึ้น เข้าใจตัวเองและสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น และรู้ว่าควรแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้อย่างไร โดยที่พวกเขาไม่ต้องเดินทางไปไหน ไม่ต้องลงทุนอะไร เพียงแต่นั่งเงียบๆ และทำจิตใจให้สงบเท่านั้น

วิธีรักษาใจให้อยู่เหนืออารมณ์

วิธีรักษาใจให้อยู่เหนืออารมณ์ จิตใจหวั่นไหว ในแต่ละวันของการดำเนินชีวิต หลายครั้งเราไม่อาจเลี่ยงที่จะเจอะเจอกับปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการขึ้นลงของจิตใจ ซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะดีหรือร้าย ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้สภาพจิตใจกระเพื่อมหวั่นไหวได้ทั้งสิ้น นานเท่าไหร่แล้วที่สภาพใจเราต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเช่นนี้เคยบ้างไหม ที่รู้สึกเหนื่อยล้า และต้องถามตัวเองบ่อย ครั้งว่าใจเราเป็นอะไรไปอีกหรือ ใจที่สงบ แต่สำหรับชีวิตของผู้ที่นั่งสมาธิบ่อยๆแล้ว จะไม่ยอมให้จิตใจของเขาถูกกำหนดได้โดยสภาพแวดล้อม ใจเขาจะอยู่เหนือสภาพแวดล้อม และยังสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะใจที่สงบจะกำหนดสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดเข้ามาในชีวิตก็ตาม ใจจะยังคงสงบนิ่ง

เบื้องหลัง…ความสุขความสำเร็จ

เบื้องหลัง…ความสุขความสำเร็จ การทำให้ใจหยุด การนั่งสมาธิ โดยการทำให้ใจหยุด ใจนิ่ง แม้เห็นแสงสว่างเพียงแว้บหนึ่ง ก็ทำให้เราได้บุญอย่างไม่มีประมาณ พลังแห่งความบริสุทธิ์ บุญ คือคุณเครื่องแห่งความสุข ความสำเร็จ คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากบาป บุญทำให้เราปลื้ม การปลื้มนี่แหละเป็นตัวบุญธาตุ เป็นกระแสใสๆ ที่เป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งหมด ทั้งมวลของชีวิต

รักตัวเอง…อย่างถูกหลักวิชชา

รักตัวเองอย่างถูกหลักวิชชา หัวใจของการเข้าถึงธรรม การปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เป็นหัวใจของการเข้าถึงธรรม จะทำให้ชีวิตเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะจิตใจของเราได้ถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวัน รักตัวเอง วันเวลาในชีวิตของเราจะผ่านไปอย่างมีคุณค่า เราจะไม่พบกับคำว่า เสียเวลา หรือเสียใจเลย ถ้าหากเรารักตัวเอง เราควรจะรักตัวเองอย่างถูกหลักวิชชา คือให้เวลากับการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเข้าถึงธรรม และทำอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไป

พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดด

พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดด เปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่จะทำอะไรสักอย่างต้องรอคอยเวลา หรือไว้ถึงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งค่อยเริ่มต้น จริงอยู่แม้บางเรื่องต้องรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสม แต่บางเรื่องโดยเฉพาะการทำความดีเราไม่ต้องรอคอยเวลาเลย วิธีง่ายๆ เพราะในทุกอนุวินาทีที่ผ่านไป เรามิอาจรู้ได้ว่า จะยังรักษาลมหายใจไว้ได้อีกหรือไม่ ซึ่งการทำความดีที่ง่ายๆ คือ การนั่งสมาธิ

เมื่อเจอปัญหา…ต้องทำอย่างไร

เมื่อเจอปัญหา…ต้องทำอย่างไร สิ่งที่แสวงหา มนุษย์ทุกคน ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆทั้งหมด ก็เพื่อต้องการหาความสุข ไม่มีใครแสวงหาความทุกข์เลยสักคน แต่มนุษย์ทุกคนก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์หรือปัญหาได้ ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนมีปัญญาจึงควรเรียนรู้วิธีการอันถูกต้องว่า จะต้องทำอย่างไร วิธีแก้ปัญหา เมื่อประสบปัญหาหรือประสบความทุกข์ วิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เลย คือ การนั่งสมาธิวางใจนิ่งๆ เบาๆ เอาใจกลับมาไว้กลับตัว